Cennik

CENNIK PODSTAWOWY (ceny brutto):

Wycena pojazdu 250 zł
(cena obejmuje oględziny pojazdu, sporządzenie serwisu fotograficznego, sporządzenie i wydruk wyceny. W razie konieczności dojazdu stawka za dojazd wynosi 1 zł za 1km)

Sporządzenie pełnego kosztorysu naprawy 350-600 zł
(cena obejmuje oględziny pojazdu, sporządzenie serwisu fotograficznego, sporządzenie i wydruk kosztorysu. W razie konieczności dojazdu stawka za dojazd wynosi 1 zł za 1km)

Weryfikacja kwoty kosztorysu ubezpieczyciela częściowej szkody komunikacyjnej 350 zł
(analiza i sporządzenie kosztorysu naprawy bez dodatkowych oględzin pojazdu, na podstawie dostarczonego kosztorysu ubezpieczyciela z weryfikacją kwot naprawy)

Ekspertyza stanu technicznego lub przyczyny powstania awarii – od 600 zł – wg ustaleń

Rekonstrukcja wypadku – wg ustaleń

Pozostałe usługi – wg ustaleń